FAQs

Akým vozidlom budem cestovať do Rakúska?

NaŇ°a spolońćnosŇ• pouŇĺ√≠va na jazdy mikrobusy znańćky Renault, Toyota a Ford. KaŇĺd√© vozidlo je 9-miestne. Vozidl√° s√ļ komfortn√© vybaven√© - tmav√© okn√°, samostatn√° dvojz√≥nov√° klimatiz√°cia pre cestuj√ļcich, zos√≠len√© k√ļrenie pre cestuj√ļcich, polohovateńĺn√© sedadl√°, lakŇ•ov√© opierky, zv√§ńćŇ°en√Ĺ priestor pre batoŇĺinu,...

When can I order a transport at the latest?

You can booking a transport at least 24 hours before leaving the vehicle / minibus.

Akým vozidlom budem cestovať?

NaŇ°a spolońćnosŇ• pouŇĺ√≠va na jazdy vozidl√° naŇ°e a naŇ°ich partnerov. Osobn√© vozidl√° combi pre 1 - 2 cestuj√ļcich a mikrobusy pre  max. 7 cestuj√ļcich. Vozidl√° s√ļ komfortn√© vybaven√© - zatmaven√© okn√°, samostatn√° dvojz√≥nov√° klimatiz√°cia pre cestuj√ļcich, zos√≠len√© k√ļrenie pre cestuj√ļcich, polohovateńĺn√© sedadl√°, lakŇ•ov√© opierky, dostatońćn√Ĺ priestor pre batoŇĺinu,...

Budem cestovať s dieťaťom, viete zabezpečiť autosedačku?

Samozrejme √°no.

V pr√≠pade potreby bezplatne zabezpeńć√≠me podsed√°k, alebo autosedańćku podńĺa potreby a veku dieŇ•aŇ•a.

Môžem si objednať presné sedadlo vo vozidle?

√Āno, vŇ°etci cestuj√ļci maj√ļ moŇĺnosŇ• si objednaŇ• miestenku v cene 5 ‚ā¨.

S koľkými vodičmi budem cestovať do Rakúska?

Prvorad√° je bezpeńćnosŇ• a pohodlie cestuj√ļcich, preto na vŇ°etky jazdy dlhŇ°ie ako 500 km s√ļ nasaden√≠ vŇĺdy dvaja profesion√°lni vodińći.

Koľko batožiny si môžem zobrať?

V cene l√≠stka je 1 ks batoŇĺiny do 20kg + 1 ks pr√≠ruńćnej batoŇĺiny.

KaŇĺd√° ńŹalŇ°ia batoŇĺina je za pr√≠platok 10 ‚ā¨. Ak m√°te viac ako jednu batoŇĺinu, tak je potrebn√© ju nahl√°siŇ• na dispeńćing, aby sme vedeli zabezpeńćiŇ• dostatok miesta v naŇ°om vozidle pre VaŇ°u ńŹalŇ°iu batoŇĺinu.

International passenger transport

How to booking a transport and how the transport is in progress.

NaŇ°a spolońćnosŇ• pouŇĺ√≠va na jazdy mikrobusy znańćky Renault, Toyota a Ford. KaŇĺd√© vozidlo je 9-miestne. Vozidl√° s√ļ komfortn√© vybaven√© - tmav√© okn√°, samostatn√° dvojz√≥nov√° klimatiz√°cia pre cestuj√ļcich, zos√≠len√© k√ļrenie pre cestuj√ļcich, polohovateńĺn√© sedadl√°, lakŇ•ov√© opierky, zv√§ńćŇ°en√Ĺ priestor pre batoŇĺinu,...

You can booking a transport at least 24 hours before leaving the vehicle / minibus.

NaŇ°a spolońćnosŇ• pouŇĺ√≠va na jazdy vozidl√° naŇ°e a naŇ°ich partnerov. Osobn√© vozidl√° combi pre 1 - 2 cestuj√ļcich a mikrobusy pre  max. 7 cestuj√ļcich. Vozidl√° s√ļ komfortn√© vybaven√© - zatmaven√© okn√°, samostatn√° dvojz√≥nov√° klimatiz√°cia pre cestuj√ļcich, zos√≠len√© k√ļrenie pre cestuj√ļcich, polohovateńĺn√© sedadl√°, lakŇ•ov√© opierky, dostatońćn√Ĺ priestor pre batoŇĺinu,...

Samozrejme √°no.

V pr√≠pade potreby bezplatne zabezpeńć√≠me podsed√°k, alebo autosedańćku podńĺa potreby a veku dieŇ•aŇ•a.

√Āno, vŇ°etci cestuj√ļci maj√ļ moŇĺnosŇ• si objednaŇ• miestenku v cene 5 ‚ā¨.

Prvorad√° je bezpeńćnosŇ• a pohodlie cestuj√ļcich, preto na vŇ°etky jazdy dlhŇ°ie ako 500 km s√ļ nasaden√≠ vŇĺdy dvaja profesion√°lni vodińći.

V cene l√≠stka je 1 ks batoŇĺiny do 20kg + 1 ks pr√≠ruńćnej batoŇĺiny.

KaŇĺd√° ńŹalŇ°ia batoŇĺina je za pr√≠platok 10 ‚ā¨. Ak m√°te viac ako jednu batoŇĺinu, tak je potrebn√© ju nahl√°siŇ• na dispeńćing, aby sme vedeli zabezpeńćiŇ• dostatok miesta v naŇ°om vozidle pre VaŇ°u ńŹalŇ°iu batoŇĺinu.