PREHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. Sú použité iba pre zasielanie objednanej zásielky a pre komunikáciu so zákazníkom. Zákony a predpisy: - zák. č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z.

Vyplnením formulára - registrácia nového užívateľa dávam spoločnosti mallbooking.com s.r.o., IČO: 45453501, sídlo Súľovská 21, 040 11 Košice, Slovensko súhlas na spracovanie mojich osobných údajov na účely vydania cestovného lístka, zákazníckej karty, vytvárania databázy zákazníkov a na marketingové účely, vrátane zasielania ponúk tovaru a služieb elektronickou formou. Súhlas možno odvolať oznámením, zaslaným listom alebo elektronickou formou na adresu sídla našej spoločnosti, alebo na e-mailovú adresu.