Dôležité informácie

Cestujúci sám zodpovedá za vybavenie odletu, či príletu na letisko !

1. Nástupné a výstupné miesta:

Nástupné a výstupné miesto je uvedené v každom cestovnom lístku.

Cestujúci sa musia dostaviť 10 minút pred objednaným odchodom na miesto pristavenia vozidla.

 • Odchod z Košíc - Privátny transfer z objednanej adresy, pravidelná linka zo Staničného námestia, Hl. autobusová a železničná stanica (parkovisko v strede námestia)
 • Odchod z letiska Budapešť - zelené parkovisko, choďte vľavo z príletovej haly popri TAXI a sledujte zelenú tab. "TERMINAL PARKING", pri CD parkovisku
 • Odchod z letiska Viedeň - dolné parkovisko pred príletovou halou
 • Odchod z letiska Krakov - parkovisko Kiss & Fly pred príletovou halou, medzinárodný terminál T1

2. Meškanie lietadla:

Pravidelná linka čaká nahlásených meškajúcich cestujúcich (po dohode s dispečingom +421 944 040 994) max. 45 minút od jeho pristavenia.

Ak počas pristavenia nastúpia všetci objednaní cestujúci, mikrobus odchádza a viac nečaká.

 • Ak cestujúci neoznámi meškanie a nestihne nastúpiť v objednanom čase odchodu, cestovný lístok mu prepadá
 • V prípade zrušenia, alebo zmeny letu leteckou spoločnosťou do 48 hodín pred odchodom, cestovný lístok prepadá

3. Stornovanie prepravy:

Zmeniť termín objednanej prepravy, alebo po dohode vytvorenie kreditu z tejto prepravy je možné iba viac ako 48 hodín pred jej uskutočnením, výlučne písomnou formou (emailom), poplatok je 5 € za jeden smer a ten bude odrátaný z kreditu.

Preloženú prepravu a kreditový lístok už nie je možné stornovať (storno poplatok je 100% celkovej ceny objednanej preloženej prepravy, alebo kreditového lístku)!

Viac ako 48 hodín pred uskutočnením prepravy cestovný lístok (prepravu) je možné stornovať za poplatok:

 • 30 % z celkovej ceny objednanej prepravy

Poplatok za storno objednanej prepravy sa účtuje aj v prípade zrušenia, zmeny letu leteckou spoločnosťou, alebo v mimoriadnych situáciách, t.j. vyhlásením mimoriadnych opatrení vyhlásených štátnou autoritou (regulačným úradom) Slovenskej republiky, alebo cieľového štátu, ak nie je dohodnuté inak.

Menej ako 48 hodín pred uskutočneným prepravy je cestovný lístok (preprava) nestornovateľný:

 • 100 % z celkovej ceny objednanej prepravy

Zmena, alebo zrušenie prepravy do 48 hodín pred odchodom - cestovný lístok je nestornovateľný.


   Prosíme cestujúcich, aby si sami vyzdvihli svoju batožinu po príchode. Batožina nebude automaticky preložená z / do vozidla.Taxi, prenájom taxi s vodičom

- výhodné ceny

- online rezervácia

- tradičná spoľahlivosť

 •   Pondelok - Piatok: 9:30 - 17:00 hod.
 •   Sobota - Nedeľa: e-mail, SMS
 •   Telefón: +421 944 040 994
 •   Email: transfer@airtrans.sk
Transfer na letisko Košice

Taxi, Transfer letisko Košice

Mikrobusová Taxi služba, preprava z letiska Košice do miest Východného Slovenska (napr.: Prešov, Poprad, V.Tatry, Bardejov, Trebišov, Michalovce, Humenné, Rožňava,...) a späť na letisko Košice.

 •   Pondelok - Piatok: 9:30 - 17:00 hod.
 •   Sobota - Nedeľa: email, SMS
 •   Zákaznícky servis: +421 944 040 994
 •   Email: taxi@airtrans.sk
Taxi letisko Košice

Rezervačné centrum

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa transferu, alebo vašej existujúcej rezervácie, kontaktujte nás. Sme k dispozícii na telefóne (počas pracovných hodín), alebo nám môžete poslať e-mail. Zvyčajne odpovieme do 8 pracovných hodín.

 •   Pondelok - Piatok: 9:30 - 17:00 hod.
 •   Sobota - Nedeľa: email, SMS
 •   Zákaznícky servis: +421 944 040 994
 •   Email: transfer@airtrans.sk
Shuttle Košice