Rezervačné a platobné podmienky

 

Čl. V

Obchodné podmienky on-line predaja cestovných lístkov cez internet

1. Tieto obchodné podmienky upravujú právne vzťahy medzi majiteľom zakúpeného cestovného lístka na strane jednej a prevádzkovateľom, spoločnosťou mallbooking.com s.r.o. na strane druhej.

2. Dopravca mallbooking.com s.r.o. predáva cestovné lístky on-line prostredníctvom vlastného predajného systému na svojich webových stránkach a portáloch. Hlavným cieľom internetového on-line predaja lístkov je uľahčiť všetkým záujemcom získavanie informácií o voľných miestach, termínoch, časoch odchodov, akciových cenách a predovšetkým realizácia priameho predaja lístkov, bez nutnosti ďalšej komunikácie, alebo osobného stretnutia. Naša spoločnosť ponúka predovšetkým transfery z Košíc na letisko v Budapešti, Krakove, Rzeszówe a Viedni. Cestu zo zahraničia na SR je možné objednať prostredníctvom siete našich partnerských leteckých agentúr a cestovných kancelárií (zoznam partnerov, kde je možné osobne si zakúpiť cestovné lístky, na požiadanie).

3. Majiteľ cestovného lístka je osoba, ktorá získala lístok priamo na kontaktnom mieste spoločnosti mallbooking.com s.r.o., alebo jeho zakúpením cez internetové stránky spoločnosti. V prípade, ak objednávateľ (kupujúci) nie je cestujúci, dopravca nezodpovedá za nedostatočné informovanie cestujúceho o nástupnom mieste.

4. On-line objednávanie cestovných lístkov cez naše internetové stránky a portály je podmienené registráciou užívateľa (objednávateľa), kde je nutné vyplniť všetky povinné polia formulára, vrátane zadania platnej e-mailovej adresy, ktorá slúži ako prístupové meno do objednávkového systému. Objednávateľ, ktorý vykonáva objednávku vyplnením formulára, potvrdzuje, že sa oboznámil so "Zmluvnými podmienkami“ pre rezerváciu a predaj cestovných lístkov v internetovom obchode spoločnosti mallbooking.com s.r.o. a bezpodmienečne v plnom rozsahu s nimi súhlasí. Rezervácia je možná len na konkrétne meno objednávateľa, alebo cestujúceho.

5. Spoločnosť mallbooking.com s.r.o. registruje a spracováva všetky osobné údaje majiteľa cestovného lístka (objednávateľa), ktoré získala na základe nadobudnutého zmluvného vzťahu. Sú to predovšetkým meno, priezvisko, adresa, telefónny a  e-mailový kontakt. Tieto údaje môžu byť použité zo strany mallbooking.com s.r.o. výlučne na marketingové účely. Zároveň sa spoločnosť mallbooking.com s.r.o. zaväzuje, že chráni jej zverené osobné údaje pred odcudzením a prípadným zneužitím tretími osobami.

6. Cestovné lístky, zakúpené on-line cez internet sú dostupné klientovi v jeho zákazníckom účte na stránke cez ktorú sa registroval (www.airtrans.sk, www.mallbooking.com, www.mallbooking.sk,...). Po prihlásení do systému si ich zákazník vo svojom zákazníckom účte môže vytlačiť. Po dohode s dispečingom je možné zaslanie uhradeného cestovného lístku klientovi na jeho e-mailovú adresu. V prípade dohody s dispečingom, po preukázaní totožnosti, je možné dostať cestovný lístok priamo od vodiča pri nastupovaní do mikrobusu.

7. Zasahovanie do údajov na cestovnom lístku je neprípustné. Pri zistení akýchkoľvek zásahov bude cestujúci vylúčený z prepravy a budú voči nemu podniknuté právne kroky.

8. K uzavretiu zmluvy o preprave osôb dôjde výlučne až zaplatením cestovného a vydaním cestovného lístka. Pri on-line zakúpení cestovného lístka je transakcia ukončená až potvrdzujúcim e-mailom v prílohe s cestovným lístkom (eTicketom).

9. Cestovný lístok (eTicket/Faktúra) je daňovým dokladom, ktorý obsahuje meno, adresu a  tel. číslo objednávateľa, fakturačné údaje zadané objednávateľom, stručné informácie pre cestujúceho a údaje podľa zákona o účtovníctve.

10. Pri kúpe cestovného lístka objednávateľ zadáva v poznámke meno a priezvisko cestujúceho, tel. číslo mobilného telefónu s medzinárodnou predvoľbou, ktorý bude mať cestujúci pri sebe (ak sám nieje cestujúcim). Ďalej odporúčame uviesť aj číslo letu, prípadne z  ktorého letiska a o koľkej cestujúci prilieta, potrebu detskej autosedačky a vek, alebo hmotnosť dieťaťa, poprípade iné poznámky k objednávke. Tieto informácie môžu pomôcť napríklad v prípade meškania lietadla, aby náš dispečing vedel operatívne riešiť vzniknuté situácie.

11. Cestujúci má včasnou úhradou cestovného lístka rezervované miesto vo vozidle taxislužby. Konkrétne miesto vo vozidle určujeme prostredníctvom nášho vodiča taxislužby. Zakúpením lístka cestujúci má právo cestovať vozidlom taxislužby výlučne na termíny jázd uvedené v cestovnom lístku. Cestujúci je na požiadanie vodiča povinný predložiť s cestovným lístkom aj preukaz totožnosti.

12. Dojednané cestovné  má cestujúci, alebo objednávateľ možnosť uhradiť:

      a) v hotovosti, alebo platobnou kartou do pokladne nášho zmluvného partnera, alebo na našom kontaktnom mieste,

      b) on-line platobnou kartou ( kreditnou, alebo debetnou ) počas objednávania cez náš internetový obchod, resp. objednávkový systém,

      c) prevodom, alebo vkladom na účet dopravcu ( č. účtu: 2921835220/1100, vedený v Tatrabanke, a.s. ) s použitím variabilného symbolu (VS) : číslo objednávky. Cestovný lístok (eTicket/Faktúra) bude objednávkovým systémom vygenerovaný a zaslaný na emailovú adresu objednávateľa v elektronickej podobe (.PDF) až po prijatí platby v plnej výške  na náš účet. Pri platbe prevodom z inej banky ( aj zahraničnej ) je potrebné uskutočniť platbu v plnej výške tak, aby bola platba prijatá na našom účte najneskôr 24 hodín pred najbližším termínom začatia zmluvnej prepravy uvedenom v cestovnom lístku,

       d) ak cestovné nebude uhradené (pripísané na náš účet) v plnej výške najneskôr 24 hodín pred začatím prepravy, je vodič oprávnený pýtať cestovné v plnej výške, ak nieje dohodnuté so zákaznickym servisom inak. Po pripísaní platby na náš účet a po zaslaní žiadosti o vrátenie duplicitnej platby objednávateľom (kupujúcim), vrátime klientovi celú sumu, o ktorú zaplatil naviac.

        e) na faktúru ( podmienkou tohto spôsobu platby je platná zmluva o spolupráci ).

Čl. XV

TARIFA

1. Cestovné je cena za prepravu cestujúceho stanovená dopravcom.

2. Základné cestovné je cena za prepravu osôb, ktoré si neuplatňujú nárok na zľavné.

3. Zľavnené cestovné je cena za prepravu osôb, ktoré si uplatňujú nárok na zľavu zo základného cestovného.

4. Cestovné:

    Základná tarifa je:

    1,- € za kilometer + 10,- € za 1 hodinu jazdy bez DPH   

    Napríklad:

    Košice - Budapešť je od  189,- €  / vozidlo / cesta

    Košice - Viedeň je 370,- € / vozidlo / cesta

    Košice – Krakov je do 210,- € / vozidlo / cesta

    Košice – Debrecín je do 190,- € / vozidlo / cesta

5. V prípade, ak klient chce cestovať sám, prípadne spolu ako skupina je možné si on-line objednať tzv. Transfer pre skupinu, kde zadá nástupnú / výstupnú adresu a čas nástupu. Cena transferu pre skupinu ( 4 - 8 cestujúcich) na trase Košice - Budapešť (letisko) je od 240,- €, na trase Košice - Krakov je od 240,- €, na trase Košice - Bratislava je od 370,- € a na trase Košice - Viedeň (letisko) je od 340,- €. V prípade, ak je maximálny počet traja cestujúci, je možné objednať „VIP“ dopravu na letisko v Budapešti, v Krakove, alebo v Debrecíne od 200,- €, na letisko vo Viedni od 340,- €.

6. V cene prepravy je jedna adresa nástupu, alebo výstupu, poplatok (príplatok) za každú ďalšiu adresu je 10,- € (za každú ďalšiu adresu).

7. Cena prenájmu vozidla taxislužby v rámci SR, podľa požiadavok klienta, po dohode so zákazníckym servisom.

8. Stojné je 10,- € za každú aj započatú polhodinu (30 minút).

9. Aktuálny cenník je zverejnený na webových stránkach dopravcu, prípadne konkrétnu cenovú ponuku podľa požiadavok žiadajte písomne na transfer@airtrans.sk.

10. Prepravné za batožinu: batožina navyše 15,- €/kus, batožina nad povolenú hmotnosť (nad 25 kg) 15,- €/kus.

11. Prepravné za spoločenské zviera do 15kg (vrátane prepravného boxu) je 20,- €

12. Zľavnené časovo obmedzené ceny jednotlivých transferov platia len pri objednavaní online cez naše stránky.

 

Čl. XVII

Storno

1. Storno zakúpeného cestovného lístka je nutné nahlásiť výlučne písomnou formou (emailom).

2. Stornovanie, alebo zmeny cestovného lístka môže vykonať výlučne objednávateľ (kupujúci):

a) stornovanie cestovného lístka
    viac ako 48 hodín pred začatím prepravy je poplatok 30 % z ceny prepravy / jeden smer.

b) stornovanie cestovného lístku
    menej ako 48 hodín pred začatím prepravy je storno poplatok vo výške 100% cestovného
teda objednávateľovi (kupujúcemu) nárok na vrátenie cestovného zaniká, t.j. dopravca nevráti žiadne cestovné vynaložené na kúpu.

3. Storno podmienky začínajú platiť od momentu zakúpenia cestovného lístka, tzn. že objednávateľ (kupujúci) je povinný si správnosť údajov cestovného lístka skontrolovať v doručenom potvrdzujúcom e-maily (pri on-line objednávke), resp. pri prebraní, lebo na následnú reklamáciu údajov nebudeme brať zreteľ!!!

4. Naša spoločnosť nenesie žiadne následky ak klient nenastúpi na objednaný transfer z dôvodu meškania, zrušenia letu alebo nedostavenia sa na miesto nástupu z akéhokoľvek iného dôvodu.

    Tzn. klient nemá nárok na vrátenie zaplatenej sumy podľa prepravného poriadku ČI.XVII.

Lehota na úhradu dobropisov za stornované objednávky je 30 pracovných dní.